Dopis Prof. HanákoviVeterinární a farmaceutická universita Brno, Prof. MVDr. J. Hanák

Vážený pane profesore,

obracím se na Vás s prosbou o odborné posouzení časového odstupu mezi běhy greyhoundů, který určuje Národní dostihový řád. Jedná se o bod 10.1.2a, při vzdálenosti do 525 m. (Vzdálenosti delší než 480 m se v ČR neběhají.)

Vysvětlení k celé záležitosti:
1.) V naší republice je nejvyšším orgánem sdružujícím chovatelské kluby chrtů Česko-moravská kynologická unie (ČMKU), která jmenuje dostihovou komisi (DK). Tato komise má pouze poradní hlas a konečná rozhodnutí o věcech týkajících se dostihů chrtů, činí ČMKU. Požadavek o prodloužení doby mezi běhy greyhoundů byl projednán s místopředsedou p. Fialou, který vyžaduje k tomuto tématu vyjádření alespoň 2 odborníků z VŠ.
2.) Současná situace v dostihovém dění chrtů je následující:
a) Stav drah – viz příloha
b) Pořadatelství dostihů u nás v současné době probíhá pod hlavičkou dvou organizací. Je to jednak ČMKU a jednak Česká dostihová federace, která na mezinárodním poli vystupuje jako protivník celoevropské organizace FCI jejímž členem je i ČMKU. Vzhledem k tomu, že FCI (a tím i ČMKU) mají výborně propracován řád týkající se zisku titulů v ČR i v Evropě, je pro každého chovatele nezbytné být členem v ČMKU. O Dostihové federaci se zmiňuji hlavně proto, že jejich dostihový řád povoluje každému greyhoundovi pouze jeden běh denně. Velmi dobře vědí, jak nebezpečné je pouštět opravdu rychlého psa (s vysokým počtem rychlých svalových vláken) do dostihu několikrát za jeden den. V Anglii, Irsku i v USA v profesionálních stájích existuje zcela jednoznačně pravidlo 1 pes – 1 běh za den.
c) Národní dostihový řád ČMKU je prý doslovný překlad mezinárodního dostihového řádu FCI. Na mezinárodních akcích však neexistuje půl hodinová mezera mezi běhy. I když ME, MS je dvoudenní záležitost, greyhoundi startují v jednom dni s cca 4 hod pauzou. Ideální stav to není, ale předpokládá se, že na této úrovni startují jen psi řádně trénovaní, schopní závod bez problémů vydržet. Tomu však pomáhá i velmi dobrý stav dostihových drah.
d) V naší republice je stav drah poněkud problematický. Dalším problémem je, až na vyjímky, nedostatečná a málo odborná trénovanost psů. To zaviňuje řadu úrazů, kterým by se ve velké míře dalo předcházet uskutečněním řady opatření. Jedním z nich je prosazení alespoň 4 hodinové mezery mezi běhy a povolením pouze 2 startů v jeden den. I když to není ideální, ve vztahu k mezinárodní organizaci FCI nelze asi více dosáhnout, zvláště jsme-li občas i pořadateli mezinárodních akcí.
e) Národní dostihový řád ČMKU byl schválen ÚKOZem (ústřední komise ochrany zvířat). Je v něm řada ustanovení, která mohou zavinit poškození psů, ale vzhledem k malé znalosti celé problematiky to nikomu z ochránců nevadí. Za schvalováním stála řada starých členů ČMKU zabývajících se dostihy chrtů desítky let a tito lidé stále znovu opakují, že již před třiceti nebo více lety se takto běhalo a na horších dráhách, takže je vše v pořádku. Zapomínají, že díky profesionální sféře je specielně u greyhoundů vyšlechtěn maximálně rychlý typ s vysokým procentem rychlých svalových vláken. (Na rozdíl od vipetů, barzojů a dalších druhů chrtů.) Tito psi se k nám začali postupně dovážet, používají se dále v chovu a postupně mění původní coursingový typ greye na sprintera, který musí mít pro svůj závod jiné podmínky.

Prosím Vás proto o odborné vyjádření se k problematice týkající se prodloužení mezery mezi běhy. V dostihovém řádu je řada dalších nesrovnalostí, ale nelze předpokládat, že by se podařilo prosadit více věcí najednou.

Jana Havlová

Přílohy:
Národní dostihový řád
Závody chrtů (součást skript FTVS UK)
Vyjádření Doc. J. Melichny
Vyjádření Doc. MUDr. J. Hellera CSc.
The horse and dog, elite athlets – why and how?
Excercise induced hyperthermia in a racing greyhound
Dostihové dráhy v ČR